İş Akışları

Bütçe İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

Döner Sermaye Kapsamında Danışmanlık, Proje, Bilirkişi vb. Hizmetlerin İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ. 

Hazine-Bap Payı Ödemeleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ. 

Döner Sermaye Kapsamında Katkı Payı Dağıtım İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Ön Ödeme (Avans-Kredi) İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Vergi Ödemelerine İlişkin İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Yürütme Kurulu İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Döner Sermaye Birim Açılış İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Döner Sermaye Birim Kapanış İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Bütçe Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Defter Tasdiki İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Faturalama İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Gider Tahakkuk İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

İhale İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.                         

Kosgeb,Teydeb,Santez,En-Ar,Kalkınma Ajansları Vb Kurumlara Verilen Hizmetlerin İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Muayene Ve Kabul İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemeleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Yıllık İzin / Mazeret İzni / Hastalık İzni İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Taşınmaz Kiralama İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Tüketim-Zimmet Yolu İle Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Satış Veya Zayiat Nedeniyle Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ

 


Başa Dön