DUYURULAR
daha fazlası >
ETKİNLİKLER
daha fazlası >HOŞGELDİNİZ

 

       2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesi ile bu maddeye dayanılarak hazırlanmış Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Nisan 2012 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

        Müdürlüğümüz bünyesinde; Diş Hekimliği Fakültesi Döner Semaye Birimi,  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Birimi, Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye Birimi, Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye Birimi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye Birimi, Rektörlük Döner Sermaye Birimi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Birimi, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi  Döner Sermaye Birimi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Birimi  olmak üzere 9 birim faaliyet göstermektedir.
Başa Dön