Kurum Dışı Mevzuat

 

SIRA NO

TÜRÜ

NO

ADI

YAYIN TARİHİ

SON REVİZYON TARİHİ

GÜNCELLİK KONTROL SORUMLUSU

KAYNAĞI

1

Kanun

 

2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu

06/11/1981

09/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2547

2

Yönetmelik

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

05/07/1983

19/09/1999

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10167&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

3

Yönetmelik

 

Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

18/02/2011

8/10/2016

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14728&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

4

Tebliğ

 

Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğleri

   

Kalite Birim Sorumlusu

https://dmis.muhasebat.gov.tr

5

Tebliğ

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğleri

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Teblig.aspx

6

Kanun

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(5018)

24/12.2003

15/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

7

Yönetmelik

 

Döner Sermayeli işletmeler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği

01.05.2007

25/11/2008

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11285&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

8

Yönetmelik

 

Ön ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21/1/2006

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059913&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=0

9

Tebliğ

 

Ön ödeme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

25.02.2017

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.23370&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ön%20ödeme

10

Yönetmelik

 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma usul ve esasları Hakkında Yönetmelik

31.12.2005

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9814&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=muhasebe yetkilisi

11

Yönetmelik

 

Taşınır Mal Yönetmeliği

18.01.2007

22/04/2016

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200611545&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=taşınır mal

12

Yönetmelik

 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

31.12.2005

11/10/2017

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

13

Tebliğ

 

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ

08.03.2007

06/12/2014

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11175&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=harcama belgeleri

14

Kanun

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

22.01.2002

19/1/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4734

15

Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009

29/06/2017

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12917&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=mal alım

16

Yönetmelik

 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

19.12.2002

03/07/2009

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=mal alım

17

Yönetmelik

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009

13/08/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12918&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hizmet alım

18

Yönetmelik

 

Hizmet Alımları Muayene Kabul Yönetmeliği

19.12.2002

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4714&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

19

Yönetmelik

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009

13/08/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12916&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

20

Yönetmelik

 

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

04.03.2009

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12920&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

21

Tebliğ

 

Kamu İhale Genel  Tebliği

22.08.2009

19/06/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13354&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kamu ihale genel teb

22

Kanun

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

10.09.1983

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2886&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2886

23

Kanun

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

22.02.2002

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4735&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4735

24

Kanun

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

23.07.1965

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=657

25

Kanun

 

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

18.02.1954

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.3.6245&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=3&No=6245

26

Kanun

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

16.06.2006

26/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5510

27

 

Yönetmelik

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

12.05.2010

12/01/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13973&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sosyal sigorta

28

Kanun

 

Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

 

14.04.1928

26/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.3.1219&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=3&No=1219

29

Tebliğ

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali  Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

21.07.2010

18/06/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14124&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tıbbi kötü

30

Kanun

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

06.01.1961

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.4.193&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=GELİR VERGİSİ KANUNU&Tur=1&Tertip=4&No=193

31

Tebliğ

 

Gelir Vergisi Genel Tebliğleri

 

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

32

Kanun

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

10.01.1961

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.4.213&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=4&No=213

33

Tebliğ

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

 

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

34

Kanun

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

02.11.1984

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.3065&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=3065

35

Tebliğ

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri

 

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

36

Kanun

 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

11.07.1964

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.488&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=488

37

Tebliğ

 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri

 

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

38

Kanun

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

21.06.2006

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5520&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5520

39

Tebliğ

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri

 

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

40

Kanun

 

4857 Sayılı  İş Kanunu

10.06.2003

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4857

41

KHK

 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

30.06.1989

25/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.375&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=4&Tertip=5&No=375

42

Kanun

 

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

15.05.1987

02/07/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.3359&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=3359

43

Yönetmelik

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına   Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin  Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

16.06.2017

08/05/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23658&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=BİRLİKTE KULLANIM

44

Kanun

 

6552 Sayılı İş Kanunu İle  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

11.09.2014

24/11/2014

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6552&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=6552

45

KHK

 

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

24/12/2018

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224.htm

46

Yönetmelik

 

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

25.01.2013

16/05/2017

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17051&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aile%20hekimli%C4%9Fi%20uygulama%20y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

47

Yönetmelik

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği

26.09.2014

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20072&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=e%C4%9Fitim%20aile%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20merkezleri%20%C3%B6deme%20ve%20s%C3%B6zle%C5%9Fme%20y%C3%B6netmeli%C4%9F

48

Tebliğ

 

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ

08.12.2016

28/02/2018

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.23096&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KAMU HAZNEDARLIĞI

49

Tebliğ

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ (Sıra No:57)

Parasal Sınırlar ve Oranlar

13.01.2018

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24321&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Muhasebat%20Genel%20Müdürlüğü%20Genel%20Tebliğ

50

Genelge

 

Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi (2007/3)

18.01.2007

-

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/01/20070118.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/01/20070118.htm

51

Kullanım Klavuzları

 

DMİS Bütçe,Muhasebe,Gelir,Harcama,Taşınır,Vezne,Yönetim Modülleri Kullanım Klavuzu

-

-

Kalite Birim Sorumlusu

https://dmis.muhasebat.gov.tr

52

Bütçe Hazırlama Rehberi

 

Döner Ser.İşlt. Bütçe Hazırlama Rehberi

-

-

Kalite Birim Sorumlusu

https://dmis.muhasebat.gov.tr/teblig_butce.php


Başa Dön