Misyon

Üniversitemiz Misyonu doğrultusunda, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü faaliyet alanları içinde yer alan idari, mali ve teknik işleri, yürürlükteki mevzuata, çalışma programlarına, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.


Başa Dön