Kurum İçi Mevzuat

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Dosyasına Ulaşmak İçin tıklayınız.

Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyelerinin Mesai Saati Dışında Üniversitede Sunacakları Sağlık Hizmetine İlişkin Usul Ve Esaslar dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim Üyelerinin Özel Hastaneler Ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim Üyelerinin Özel Hastaneler Ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılmalarına İlişkin Tip Sözleşme dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

 

 


Başa Dön